Open deuren: 4 stadia van een transactie. Wees succesvol!

 In Basiszaken en open deuren

Dagelijks voeren mensen en bedrijven voortdurend transacties uit. In iedere transactie zitten (vaak impliciet) de vier, in het plaatje weergegeven, stadia.

Transactiecirkel
Transactiecirkel

Je koopt bijvoorbeeld een brood bij de bakker: "Mag ik een witbrood?". "Natuurlijk. Deze?" vraagt de verkoopster en wijst een brood aan op de plank met de witte broden. "Goed". Ze verpakt het brood en legt het op de toonbank, je betaalt en neemt het brood mee.

Het begint bij de vraag van de klant. Als de vraag voldoende duidelijk is kan ADA een belofte doen (Wanneer is het klaar? Wat kost het?). Vervolgens vindt de productie plaats.
Tenslotte komen we terug bij de klant die het geproduceerde resultaat al dan niet gaat accepteren.

Linker en rechter helft

De linkerhelft van de cirkel kun je rekenen tot de verantwoordelijkheid van de klant. De rechterhelft van de cirkel tot de verantwoordelijkheid van ADA. Het stellen van de juiste vraag aan ADA is dus een taak van de klant. Om de transactie soepel te laten verlopen, te voldoen aan de verwachting van de klant, kan in dit stadium het best ook al nagedacht worden over de acceptatiecriteria. Wanneer is het antwoord op de vraag een zodanig resultaat dat het geaccepteerd wordt door de klant?

Alhoewel de vraagstelling en de acceptatie tot de verantwoordelijkheid van de klant gerekend worden, speelt ADA bij de formulering daarvan al een rol. De klant en ADA moeten elkaar begrijpen.

Cocreatie

De klant heeft kennis van de processen in zijn bedrijf. ADA heeft kennis over het ontwikkelen van systemen. Het is nu zaak daar overlap in te krijgen. Om tot een goed resultaat te komen zal ADA onder meer ook kennis moeten hebben van de bedrijfsprocessen en de acceptatiecriteria. De klant zal het duidelijk moeten zijn wat de realiseerbare alternatieven (voor de productie) zijn binnen de door de klant voor ADA gestelde kaders (zoals bijvoorbeeld kosten, kwaliteit en doorlooptijd).

We willen door samen te werken met de klant komen tot een overlap in het referentiekader van de klant en dat van ADA. Dan kan op de meest doelmatige wijze het gewenst resultaat tot stand komen!

Overlappende referentiekaders

Toepasbaarheid

De cirkel is toepasbaar op kleine (bouw van een API) en grote vragen (een heel project). Kijk naar de 4 stadia en vraag je af of die van voldoende kwaliteit zijn.

Slotvraag

Wanneer je denkt "Wat heb ik aan deze transactiecirkel als informaticus?" stel jezelf dan eens de vraag "Hoe accepteert de klant het resultaat van mijn productie?".

Bezoek onze website www.ada-ict.nl. Gepubliceerd: 3 juni 2020.

Recent Posts
Neem contact met ons op

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search