Design Thinking

Design Thinking is een een iteratieve, flexibele, mensgerichte ontwerpmethode waar samenwerking tussen projectteam en alle stakeholders centraal staat en dat door organisaties wordt toegepast om voor complexe vraagstukken innovatieve oplossingen te genereren en te testen. Het is bij uitstek het middel voor het oplossen van zeer complexe problemen, ook wel wicked problems genoemd. Een wicked problem kunnen we definiëren als een uniek probleem dat moeilijk of onmogelijk is op te lossen door incomplete of tegengestelde informatie binnen een veranderende context.

De mens staat centraal binnen de methodiek door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren. Er worden oplossingsrichtingen bepaald met brainstormsessies, waarna je met de Design Thinking Methodiek direct een prototype maakt en de oplossing test in de praktijk. Fundamenteel in Design Thinking is het ontwikkelen van een diepgaand begrip (empathie) voor de mensen voor wie we producten of diensten ontwerpen. De empathische aanpak leidt tot een beter begrip en inzicht, van waaruit bestaande aannames kunnen worden uitgedaagd en problemen opnieuw kunnen worden gedefinieerd. Door deze kennis voortdurend te evalueren ontstaan er nieuwe inzichten en kunnen er alternatieve strategieën en oplossingen worden gevonden.

Een Design Thinking-project kent verschillende fasen. Eerst probeert men door middel van (empathisch) onderzoek de klant te leren kennen, de problemen te identificeren en tot een juiste probleemstelling te komen.  Vervolgens worden in de prototyping- en testfase de mogelijke oplossingen onderzocht.  Dit wordt dan gevolgd door fasen waarin een product wordt ontwikkeld en geleverd. Design Thinking is een ‘methode’ om het ontwikkelproces op een empathische en creatieve manier vorm te geven, waarbij de klant centraal staat. Een gemiddeld Design Thinking-traject kent vier fasen:

  1. Discover
  2. Define
  3. Develop
  4. Deliver

Voordelen Design Thinking

  • Producten en diensten sluiten beter aan bij de klantwens.
  • De customer journey wordt tot in detail inzichtelijk.
  • Ideeën worden snel concreet en tastbaar in prototypen.
  • Door te werken met korte iteraties leer je sneller.
  • Door een creatieve methode worden mensen creatiever.

ADA ICT biedt een compleet trainingsprogramma op het gebied van Design Thinking en past de Design Sprint toe in uitvoering van onze projecten.

Brochure

Voor meer informatie, download onze brochure op de downloadpagina.

Meer weten over onze aanpak?

Meer weten?

Snel een antwoord op maat? Neem vrijblijvend contact met mij op. Ik informeer u graag over Design Thinking.

Ronald Barrow profielfoto

Neem contact op

Ronald Barrow
Commercieel directeur
ronald.barrow@ada-ict.nl
+31 6 21 80 10 45

Neem contact met ons op

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search