Nog geen nieuw programma bekend

Er is nog geen nieuwe datum gepland.

OutSystems Centre of Excellence

Een inspiratiesessie die je niet mag missen!

Datum: woensdag 11 oktober 2023

Locatie: Vineyard food & drinks, Atoomweg 63, 3542 AA Utrecht

Wat is een OutSystems Center of Excellence?

Een OutSystems Centre of Excellence heeft tot doel het volledige potentieel van het OutSystems-platform te bevorderen en de kracht van low-code optimaal te benutten, met als uitkomst: verlaging van kosten, verbetering van de kwaliteit en verhoging van de productiviteit!

Het OutSystems Center of Excellence (CoE) speelt een centrale rol in het beheer en de dagelijkse werking van de OutSystems-ontwikkelfabriek.

Dit Center of Excellence moet kunnen garanderen dat de juiste ontwikkelmethodologieën worden gevolgd en dat voor de oplossingen, een goede performance, beveiliging en best practices op het gebied van architectuur worden gerespecteerd. Hierdoor wordt de levering van hoogwaardige enterprise applicaties mogelijk.

Wat zien wij over het algemeen bij de gebruikers van het OutSystems-platform?

 • Gebrek aan expertise over het OutSystems-ecosysteem om een juiste reactie op dagelijkse problemen te kunnen geven;
 • Gebrek aan aandacht voor architectuur, performance en schaalbaarheid naarmate applicaties groeien en evolueren;
 • Gebrek aan goed bibliotheek- en kerncomponentbeheer, wat leidt tot zeer complexe afhankelijkheidslandschappen en implementatie-inspanningen;
 • Behoefte aan het plannen van factory-operaties en het beperken van de impact op de lopende operatie.

Wat zijn de bouwblokken van een OutSystems Centre of Excellence?

 • Architectuur
 • Infrastructuur
 • Toegangscontrole
 • Support
 • Lifecycle management
 • Monitoring

Wil je hier ook graag meer over weten? 11 Oktober a.s. geven wij in samenwerking met onze business partner Ask Blue praktisch inzicht in de opzet en werking van een OutSystems Centre of Excellence. In plaats van veelbelovende presentaties hebben we gekozen voor de conversatievorm, waarin wij graag kennis nemen van de dagelijkse praktijk van de aanwezigen en delen wij onze ervaringen, toegepaste methodiek en best practises. Deze inspiratiesessie zal handvatten bieden om de efficiëntie van applicatieontwikkeling, het leveringsproces te verbeteren en de kwaliteit van applicaties op bedrijfsniveau te waarborgen.

Registratie

Na de registratie sturen wij de bevestiging en routebeschrijving. Deze sessie zal Engelstalig zijn.

Locatie: Vineyard food & drinks, Atoomweg 63, 3542 AA Utrecht

English version

OutSystems Centre of Excellence

Talking about Excellence!

Date: Wednesday October, 11th 2023

Location: Vineyard food & drinks, Atoomweg 63, 3542 AA Utrecht, The Netherlands

What is an OutSystems Center of Excellence

An OutSystems Center of Excellence aims to promote the full potential of the OutSystems platform and leverage the power of low-code, with the outcome: reducing costs, improving quality and increasing productivity!

An OutSystems Center of Excellence (CoE) is a team with a central role in the management and day-to-day operations of an OutSystems development plant. This Center of Excellence must be able to guarantee that the correct development methodologies are followed and that the solutions respect performance, security and architectural best practices. This enables the delivery of high-quality enterprise applications, using best practices and available technologies.

What did we find out at regarding the use of the OutSystems Platform?

 • Lack of expertise across the OutSystems ecosystem to provide appropriate response to daily issues;
 • Lack of attention to architecture, performance and scalability as applications grow and evolve;
 • Lack of proper library and core component management, leading to highly complex dependency landscapes and implementation efforts;
 • Need to plan factory operations and limit impact on ongoing operations.

What are the building blocks of an OutSystems Centre of Excellence?

 • Architecture
 • Infrastructure
 • Access Control
 • Support
 • Lifecycle management
 • Monitoring

Would you also like to know more about this? October 11, in collaboration with our Business Partner Ask Blue, we will provide practical insight into the design and operation of an OutSystems Center of Excellence. Instead of promising presentations, we have opted for a conversational format, in which we would like to learn about the daily practices of those present and share our experiences, applied methodology and best practices. This inspiration session will provide tools to improve the efficiency of application development and the delivery process and to ensure the quality of applications at enterprise level.

Registration

After registration you will receive a confirmation of participation and travel direction. This session will be in English.

Location: Vineyard food & drinks, Atoomweg 63, 3542 AA Utrecht, The Netherlands

Aanmelden Inspiratiesessie

Datum: woensdag 15 juni 2022

Locatie: Vineyard food & drinks, Atoomweg 63, 3542 AA Utrecht

Programma:

13:00Ontvangst
13:30Opening
13:45 – 15:15Van mentale transformatie naar digitale transformatie

Ronald Schouten van de Ver(nieuwende)Leiders zal met prikkelende vragen en door inbreng van stellingen inspirerende discussies faciliteren en zal daarnaast een aantal van zijn, met succes, uitgevoerde transformatietrajecten, toelichten.

 

Het zijn praktische handvatten, gericht op het verdiepen en verbreden van de relatie met klanten en medewerkers die leiden tot een verdere verduurzaming en het vertrouwen van en met hen, die je direct in praktijk kunt brengen.

15:15 – 15:30Pauze
15:30 – 16:00Case Hoppenbrouwers
Tim van der Meer – Clusterleider E-Commerce Hoppenbrouwers Techniek – zal Hoppenbrouwers Thuis introduceren. Dit is `n geheel nieuw business model voor `n traditionele B2B organisatie. Kern van het concept is dat alle processen – met uitzondering van de installatie van `n cv-ketel – data gedreven zijn en de 9+ klantbeleving staat hierin centraal.
16:00 – 16:45Case OutSystems
Welke rol speelt technologie bij Digitale Transformatie? Marleen Kock, Solution Architect en Bas Kousemaker, Customer Succes Manager, beiden werkzaam bij OutSystems, nemen ons mee in de reis van een persoonlijk initiatief tot en met landing in een “Centre of Excellence”, ook presenteren zij een 2-tal cases waarin Low Code technologie met succes is toegepast om de digitale transformatie te versnellen en waardoor de basis werd gelegd voor `n toekomst vaste applicatie infrastructuur.
16:45 – 18:00Afsluiting en netwerkborrel

Registratie

Locatie: Vineyard food & drinks, Atoomweg 63, 3542 AA Utrecht

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze middag? Neem vrijblijvend contact met mij op. Ik informeer u graag over de agenda en andere praktische zaken.

Ronald Barrow profielfoto

Neem contact op

Ronald Barrow
Commercieel directeur
ronald.barrow@ada-ict.nl
+31 6 21 80 10 45

Neem contact met ons op

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search