Zorg Dashboard

 In


RIBW Groep Overijssel zet teams in de wijk in om mensen mensen met (ernstige) psychische / psychiatrische beperking te begeleiden om hun leven zelfstandig vorm te geven. Deze zelforganiserende teams zijn op veel vlakken resultaatverantwoordelijk. Om te kunnen sturen hadden de teams de beschikking over managementinformatie. De medewerkers ervaarden echter onvoldoende beleving bij het interpreteren van de getoonde prestatie indicatoren.

KLANTVRAAG
RIBW Groep Overijssel zet teams in de wijk in om mensen mensen met (ernstige) psychische / psychiatrische beperking te begeleiden om hun leven zelfstandig vorm te geven. Deze zelforganiserende teams zijn op veel vlakken resultaatverantwoordelijk. Om te kunnen sturen hadden de teams de beschikking over managementinformatie. De medewerkers ervaarden echter onvoldoende beleving bij het interpreteren van de getoonde prestatie indicatoren.

OPLOSSING
Een infographic gebaseerd zorgdashboard waarin de prestatie indicatoren visueel worden gepresenteerd die passen bij de belevingswereld van de zorgmedewerkers. Door deze visuele en toegankelijke weergave kunnen medewerkers de informatie sneller verwerken en plaatsen binnen hun context. Ze raken eerder geïnspireerd om in actie te komen als dat nodig is.

CO-CREATIE
In workshops hebben we met de gebruikersgroep in kaart gebracht welke prestatie indicatoren relevant zijn voor het zorgdashboard en besproken welke visuele beelden deze prestatie indicatoren het beste beschrijven. Deze informatie vormde de basis voor het definiëren van de eisen, het uitbreiden van het datawarehouse en de realisatie van het zorgdashboard. De continue feedback bij dit proces heeft geleid tot een succesvol en werkbaar product.

BUSINESS VALUE
Procesinnovatie
Doordat de informatie beter en sneller kan worden geïnterpreteerd kunnen medewerkers effectiever en klantgerichter acteren.

Efficiëntie
Teams werken meer samen om de totale werklast te verdelen en verkorten daarmee onnodig langere zorg voor cliënten.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search