Databuffet

 In


GGD GHOR Nederland had sterk de behoefte om op een efficiëntere manier data-analyses te kunnen uitvoeren over allerlei bronnen heen (informatiesystemen, eigen Excel bestanden, externe bestanden). Daarnaast spelen gegevens en informatie-uitwisseling een cruciale rol in de Publieke Gezondheidszorg. In de transformatie naar een transparante en efficiënte overheidsorganisatie met een actieve rol in de maatschappij hebben we samen het concept van een digitaal databuffet uitgewerkt.

KLANTVRAAG
GGD GHOR Nederland had sterk de behoefte om op een efficiëntere manier data-analyses te kunnen uitvoeren over allerlei bronnen heen (informatiesystemen, eigen Excel bestanden, externe bestanden). Daarnaast spelen gegevens en informatie-uitwisseling een cruciale rol in de Publieke Gezondheidszorg. In de transformatie naar een transparante en efficiënte overheidsorganisatie met een actieve rol in de maatschappij hebben we samen het concept van een digitaal databuffet uitgewerkt.

OPLOSSING
Een digitaal data platform dat data uit eigen en externe organisaties bundelt en op een eenduidige en veilige wijze beschikbaar stelt aan specialisten in de regio’s en in de toekomst mogelijk extern. Hierdoor ontstaat een gestandaardiseerd en gemeenschappelijk inzicht in informatie over de gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn.

CO-CREATIE
Het verbinden van mensen, processen en IT vraagt om voortdurende afstemming. Ook nu blijven we weer dichtbij onze klant om in dialoog en interactie een topsysteem te leveren dat door slimme technologie de wereld een stukje eenvoudiger en mooier maakt.

BUSINESS VALUE
Dienstinnovatie
Gemeentelijk beleidsadvies kan op basis van meer perspectieven onderbouwd worden.

Procesinnovatie
Excel bestanden vinden en transformeren naar bruikbare informatie behoort tot het verleden.

Marktwerking
Geografische informatie ten behoeve van nieuwe visualisaties zoals cijfers op de kaart zorgen voor een modern imago.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search