Control Tower

 In


PostNL is de grootste pakketvervoerder in Nederland. Dagelijks worden hoge volumes pakketten aangeboden, gesorteerd en bezorgd. Door het opschalen van het aantal sorteer depots ontstond de behoefte voor het neerzetten van een centraal regie team met een eigen real-time monitoringsysteem over het sorteer- en transportproces en stuurt waar nodig bij.

KLANTVRAAG
PostNL is de grootste pakketvervoerder in Nederland. Dagelijks worden hoge volumes pakketten aangeboden, gesorteerd en bezorgd. Door het opschalen van het aantal sorteer depots ontstond de behoefte voor het neerzetten van een centraal regie team met een eigen real-time monitoringsysteem over het sorteer- en transportproces en stuurt waar nodig bij.

OPLOSSING
De Control Tower geeft de regiekamer 24×7 realtime inzicht in de kritieke processen en signaleert vroegtijdig potentiële problemen. Het systeem biedt visueel inzicht in het te verwachten aanbod pakketten, de voortgang van de pakketsortering, de transportstromen en geeft signalen in de vorm van alerts. Zo ontstaat real-time grip en optimale supply chain visibility.

CO-CREATIE
De Control Room was een nieuwe afdeling. Dat betekende dat er samen vanaf scratch moest worden nagedacht hoe er gewerkt zou kunnen worden en wat daarvoor nodig is. “Welke processen moeten worden gemonitord, welke informatie is daarvoor nodig, waar komen deze gegevens vandaan, hoe zou de informatie gevisualiseerd moeten worden?” Door middel van veel workshops, schetsen en overleggen is de oplossing in acht weken gerealiseerd en productierijp gemaakt.

BUSINESS VALUE
Procesinnovatie
Een monitoring- en signaleringmiddel geeft grip op het geplande en werkelijke sorteer- en transportproces.
Kostenverlaging
Door het visuele centrale inzicht zijn de operationele kosten van het sorteer- en transportproces verlaagd.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search