KIM

Weet niemand in uw organisatie meer direct hoe uw systemen echt werken? Bent u erg afhankelijk van uw IT-leverancier? Lijken kleine aanpassingen in uw bedrijfsvoering altijd tegengewerkt te worden door de noodzakelijke aanpassingen in uw systemen, die dan vervolgens kostbaar en tijdrovend zijn?

Kortom, bent u de controle over uw IT ondersteunde systemen kwijt?

Onze Kennis Inferentie Machine (KIM) kan u helpen om de regie weer zelf in handen te krijgen!

 • U ontwerpt uw business logica op een eenduidige wijze
 • Uw ontworpen beslissingen worden 1 op 1 omgezet tot broncode waardoor beslissingen exact worden uitgevoerd
 • U heeft een transparant inzicht in uw business logica en deze is daardoor controleerbaar
 • U past zelf uw business logica aan bij benodigde/gewenste veranderingen zonder afhankelijk te zijn van uw IT leverancier
 • U meet uitgevoerde beslissingen om vervolgens weer van te leren
 • Uw business logica legt u eenmalig vast en stelt u als gecentraliseerde software beschikbaar aan gerelateerde systemen

modulaire opbouw

KIM bestaat uit een designer module, generator module en decision analytics. Kennis die nu vaak of in het hoofd van uw medewerkers zit, of met harde code is geprogrammeerd in uw ondersteunende systemen, wordt vastgelegd in de KIM designer. Hierin is het mogelijk om

 • Beslissingen te ontwerpen door gebruik te maken van beslistabellen en deze te visualiseren in de vorm van beslisbomen
 • De benodigde data(bronnen) te definiëren die nodig zijn om de beslissingen uit te voeren
 • Relevante business termen vast te leggen in de business glossary

Het grote voordeel van het modelleren van op deze manier is dat de kennis uit uw organisatie transparant, controleerbaar én beheersbaar wordt.

Naast deze designer verzorgt KIM met één druk op de knop werkende software in de vorm van micro-services die gegenereerd worden aan de hand van de beslistabellen. Hier komt geen ontwikkelaar meer aan te pas! De beslistabellen worden direct door uw systemen geconsumeerd worden en er is altijd een directe link tussen het model (de documentatie) en uw werkende software. De beslissingen zijn uit de broncode van uw systemen verwijderd.

Doordat elke kennistabel ook een audittrail bijhoudt, is het eenvoudig om ook analyses te verrichten op genomen beslissingen (wie, wat, wanneer, hoe) en simulaties uit te voeren op wijzigingen aan de kennistabel. In combinatie met externe data en machine learning krijgt u waardevolle informatie om de kwaliteit en efficiëntie van uw processen te verbeteren.

Uw organisatie behoudt hiermee transparantie en flexibiliteit over uw processen. Uw proces eigenaren passen zelf de beslistabellen aan waaruit nieuwe software wordt gegenereerd om deze direct te gebruiken in uw systemen.

co-creatie aanpak

Co-creatie is het kloppende hart van ADA-ICT. Om KIM binnen uw organisatie te implementeren gaan we samen met u bekijken welke business logica we centraal gaan organiseren en op een leesbare manier aan uw business consultants gaan presenteren. Wij zorgen dat u deze logica zelf eenvoudig en snel aan kunt passen zodra uw (gewijzigde) strategie dit vraagt.

Wij zorgen dat de micro services op de juiste manier gegenereerd worden aan de hand van de business logica en dat deze communiceren met de achterliggende systemen.

Wij zorgen dat u gaat ervaren dat wijzigingen in uw business logica snel en eenvoudig verwerkt kunnen worden!

 • Samen aan de slag
 • Focus op bedrijfsvoering
 • Evaluatie van beslismodellen
 • Optimalisatie van beslismodellen

Meer weten?

Snel een antwoord op maat? Neem vrijblijvend contact op met Bas Kroes. Hij kan u alles vertellen over KIM!

Neem contact op

Bas Kroes
Managing Partner
bas.kroes@ada-ict.nl
06 – 10 90 23 89

Start typing and press Enter to search