Online increment planning. Kan dat?

 In event

>>> AANMELDEN <<<

Hopelijk gaat het goed met je en houd je het nog even vol in deze corona-tijdperk. Om weer eens andere mensen te ontmoeten of vakinhoudelijk met andere mensen te praten, gaan we ook in 2021 verder met onze lean coffees voorafgegaan door een presentatie. Op woensdag 3 maart geeft Gerben een presentatie over hoe hij program increment planningen online bij een klant afgelopen jaar heeft georganiseerd. Hier zitten aspecten van het Scaled Agile Framework in, maar omdat het online toch anders werken is, heeft Gerben daar een andere invulling aan gegeven. Deze ervaring wil Gerben met jullie delen.

In de lean coffee gaan we op basis van jullie vragen/ideeën verder door op planningen. Dit kunnen sprintplanningen zijn, maar ook increment planningen of misschien wel waterval-planningen. Het is vooral bedoeld dus om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.

Je kunt je nu inschrijven via meetup.com.

Als ADA wisselen we intern kennis uit door studieavonden te organiseren, door presentaties aan elkaar te geven en door lean coffees te houden. Omdat ADA de nodige Agile expertise in huis heeft, willen we deze kennis ook met de buitenwereld delen. Daarnaast willen we ook van de buitenwereld leren en hopen zo op regelmatige basis bij elkaar te komen om kennis uit te wisselen.

De avond zal in het Nederlands gehouden worden. Iedereen die met Agile, Scrum, Kanban etc bezig is, is van harte welkom. Dus: Agile-coaches, ontwikkelaars, testers, business analisten, scrum masters, product owners, etc.

>>> AANMELDEN <<<

*** Agenda ***

  • 18.25 Verzamelen
  • 18.30 Opening
  • 18.35 Presentatie “Online increment planning. Kan dat?” door Gerben van Ophuizen
  • 19.05 Lean Coffee met als thema: planningen, gefaciliteerd door Frank Smeets, Patricia Messchaert en Gerben van Ophuizen
  • 19.55 Presenteren van take-aways van de Lean Coffees
  • 20.15 Afsluiting

*** Presentatie ***

In de corona-tijdperk heeft iedereen zich moeten aanpassen, zowel privé als in het werk. Het afgelopen jaar (en dan vooral de eerste maanden) lag vooral de uitdaging erin om voor een groot programma bij de klant online planningsessies te houden. Gelukkig had ik bij de klant wel een eerste program increment planning op locatie kunnen organiseren (februari 2020), zodat ik de meesten al wat beter heb leren kennen. Deze sessie heb ik enigszins volgens Scaled Agile Framework kunnen organiseren. De planningsessies die later online gehouden werden, vroegen meer voorbereiding van de teams, maar dit leverde wel voldoende houvast op voor de teams en het programma om verder te kunnen. In de presentatie zal ik in gaan op de lessons learned van de sessie op locatie, om vervolgens uit te leggen hoe ik online planningsessies heb georganiseerd en welke verbeteringen daar zijn doorgevoerd. Ik zal geen ideaal plaatje schetsen, maar wel hoe met een praktische/pragmatische invulling je toch tot waardevolle sessies kunt organiseren.

Gerben is werkzaam bij ADA ICT, loopt al een aantal jaren mee als Agile Coach en heeft bij verschillende bedrijven zijn bijdrage kunnen leveren.

*** Lean-Coffee ***

Thema: (online)planningen en aanverwante zaken. Bij een Lean Coffee bespreken we onderwerpen (via voting) die we zelf aandragen en gerelateerd zijn aan het thema. Hiervoor nemen we 5 minuten per onderwerp en als de meerderheid verder op een onderwerp wil doorgaan (via duimpje naar boven), plakken we daar nog 5 minuten aan vast. Afhankelijk van de grootte van de groep zullen we dit in break-out sessies houden, waarbij Patricia, Frank en Gerben de sessies zullen faciliteren.

>>> AANMELDEN <<<

Recommended Posts
Neem contact met ons op

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Fijne decembermaand en ...OutSystems en multifunctionele ontwikkelteams - introductie OutSystems Builders